Cô Nhanh

Là giảng viên trường đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội, Cô Nhanh đang giữ vị trí số 1 về phương pháp giảng dạy cho các bạn nhỏ có lứa tuổi từ 6 – 16 tuổi.