Hiện tại số lượng học viên tính của trung tâm đã đạt con số hơn +6000 học viên. Sau 6 năm hoạt động, Trung Tâm Thể Thao Tuổi Trẻ tự hào với đội ngũ hơn 80 huấn luyện viên và nhân viên, đã và đang đào tạo cho nhiều học viên với hơn 80 lớp học hoạt động trên 10 quận huyện tại Hà Nội.