Thầy Dương

Thầy Dương – một trong những huấn luyện viên đi đầu trong việc đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Là một trong những Huấn luyện viên bóng đá xuất sắc nhất hiện nay.