Thầy Hải

Là giảng viên trường đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội, thầy Hải đang giữ vị trí số 1 về phương pháp giảng dạy cho các bạn nhỏ có lứa tuổi từ 5 – 8 tuổi.